Nieuws

Controle op allergeneninformatie voor NVWA

Controle op allergeneninformatie voor NVWA

De NVWA gaat het onderdeel allergenen meenemen in de inspecties. Foutieve informatieverstrekking over allergenen kan namelijk risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengen.

De NVWA trad tot nu toe alleen handhavend op als er meldingen binnenkwamen. Uit de monitoringsinformatie van de NVWA blijkt echter dat bedrijven in de horeca en ambachtelijke detailhandel de laatste tijd minder goed presteren  dan vlak na de invoering van de wetgeving  in december 2014.

Brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)  zette de wetgeving  nog eens op een rijtje.
Lees ook meer op de website van het RIVM.

Naar het overzicht