Productie

Dutch Spices beschikt over een moderne, High-Care productieruimte. Dat houdt in dat de ruimte voldoet aan de strengste eisen wat betreft bouwkunde, luchtbehandeling, apparatuur, selectie en training van personeel, kleding, schoonmaak en logistiek.
Doormiddel van overdruk wordt voorkomen dat lucht uit naastgelegen ruimtes de allergeenvrije productieruimte in kan stromen. Beperkte toegang voor personeel en bezoekers voorkomt kruisbesmetting en ook een hygiënesluis, aparte werkkleding en werkmaterialen die op de afdeling moeten blijven dragen hier aan bij.

Allergenen management

Dutch Spices heeft een allergenen managementsysteem opgezet om de kans op kruisbesmetting binnen de keten en binnen het bedrijf te beheersen. Dit in samenwerking met mevrouw Van Ravenhorst van Allergenen Consultancy, een autoriteit op het gebied van v oedselallergieën en allergenen. Op deze manier kunnen wij de voedselveiligheid van onze producten garanderen. De belangrijkste onderdelen van het allergenen managementsysteem op een rij:

Leveranciersbeheersing

Via audits en questionnaires hebben wij bepaald welke leveranciers geschikt zijn om grondstoffen te leveren voor de allergeenvrije productie.

Hygieneregels en werkinstructies

Kruisbesmetting vindt vaak plaats via personeel, materieel, luchtstromen of verpakkingsmaterialen. Na een gevaren- en risicoanalyse heeft Dutch Spices daarom strenge hygiëneregels en werkinstructies opgesteld.

Analyse

Door middel van steekproeven controleren wij de productieruimte zeer regelmatig op de aanwezigheid van allergenen. Voor de analyse van grondstof en product zijn sneltesten ontwikkeld die de aanwezigheid van specifieke allergenen aantonen. Ook worden analyses uitbesteed aan een extern laboratorium.

Transport

Het transport van grondstoffen naar Dutch Spices is onderdeel van de leveranciersbeheersing en zal onder dat punt worden meegenomen. Het transport van Dutch Spices naar de klant is uitbesteed aan een bedrijf dat geen allergenen vervoert of opslaat en is daardoor beheersbaar. Ook de medewerkers van dit transportbedrijf zullen weer een speciale training krijgen.

Ingangscontrole

Dutch Spices houdt scherp in de gaten wat er binnenkomt. Ondanks een goede leveranciersbeheersing is eigen controle onmisbaar.

Opleiding

Het personeel van Dutch Spices is uitgebreid getraind en opgeleid door Allergenen Consultancy. Alleen als het personeel voldoende op de hoogte is van de gevaren en risico’s kunnen deze ook beheerst en uitgedragen worden. Het personeel is speciaal geselecteerd en geïnstrueerd en wordt getraind op persoonlijke hygiëne en productveiligheid, zoals ook in de HACCP-principes wordt voorgeschreven. Ook extern personeel zoals schoonmakers en technici krijgen voordat ze de productieruimte mogen betreden een training. Met behulp van de Dutch Spices Academy wordt het kennisniveau van intern en extern personeel constant verhoogd.

Schoonmaakplan

Een goed schoonmaakplan is voor Dutch Spices van essentieel belang. Dit lijkt een open deur, maar de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Zoals hiervoor al gesteld zal ook extern personeel een speciale training krijgen.

Verificatie en controle

Om aan te tonen dat het allergenen managementsysteem werkt, controleert Dutch Spices regelmatig op functionaliteit. Hierbij houden we altijd de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de gaten.

Leveranciersbeheersing

Dutch Spices weet wat er in de keten gebeurt en gaat voor volledige transparantie.

Leveranciersbeheersing

Leveranciers

Na een strenge selectie hebben wij een bestand met grondstofleveranciers die kunnen voldoen aan de VITAL normen. Door een goede relatie op te bouwen en open en eerlijk te communiceren weten de leveranciers precies welke eisen wij stellen.

Dutch Spices fabriek

In de High Care productieruimte beheersen wij de kans op kruisbesmetting en handhaven wij de VITAL norm tot aan onze klant. Lees bij productie meer over onze nieuwe productieruimte

Warehouse en transport

Ons warehouse managementsysteem is speciaal ingericht op de opslag van allergeenveilige producten. Het transport en magazijn is uitbesteed aan een bedrijf dat geen allergenen vervoert of opslaat.