Vital NORM

Voor de wettelijk geregelde etikettering van de genoemde veertien allergenen geldt geen drempelwaarde, met uitzondering van sulfiet. Bij de risico-inschatting van kruisbesmetting is het gebruik van drempelwaarden aan te raden. Het VITAL systeem (Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling), afkomstig uit Australiƫ en Nieuw-Zeeland, is ontwikkeld om fabrikanten te ondersteunen bij de vraag of ze allergenen afkomstig door kruisbesmetting moeten etiketteren. VITAL biedt een systematische, risicogebaseerde aanpak die ondersteunt in het nemen van een beslissing over dit vraagstuk. Het VITAL systeem berust op drempelwaarden voor 11 allergenen en is portiegrootte afhankelijk.
Dutch Spices garandeert dat de door haar geproduceerde en/of geleverde producten voldoen aan de VITAL 2.0 norm, Action Level 1.

Rekening houdend met de portiegrootte, is de basis voor deze norm de hoeveelheid Dutch Spices product omgerekend naar portie eindproduct. Als die hoeveelheid in het eindproduct binnen het volgende gebruik (of equivalent) blijft, wordt voldaan aan de VITAL 2.0 norm:

  • Dosering maximaal 100 gram Dutch Spices kruiden per kilo eindproduct.
  • De consumptiegrootte (portie)* van het gekruide eindproduct is maximaal 300 gram.

* De consumptiegrootte is gebaseerd op de bovengrens in de Voedselconsumptiepeiling.

VITAL tabel

Voor de allergenen die niet in het VITAL 2.0 systeem zijn opgenomen maar wel behoren tot de 24 allergenen van de LeDa-lijst, hanteert Dutch Spices de laagste norm van 1 ppm of de detectielimiet van de analysemethode wanneer deze norm (nog) niet meetbaar is. Onderstaande tabel geeft Action Level 1 (ppm) weer.

Vital tabel
“Wij geloven in een allergeenveilige wereld waarin
iedereen smaakvol en veilig kan eten.”