Nieuws

Dutch Spices voldoet aan VITAL 2.0

Dutch Spices voldoet aan VITAL 2.0

In mei 2012 heeft het Allergen Bureau de nieuwe VITAL norm gelanceerd. Dutch Spices voldoet aan de nieuwe versie, VITAL 2.0. Het VITAL 2.0 systeem is ten opzichte van de vorige versie op een aantal fronten gewijzigd en is mede gebaseerd op nieuwe medische gegevens.

Zo zijn drempelwaarden aangepast en is het systeem portiegrootte afhankelijk geworden. De drempelwaarden zijn opgesteld aan de hand van de referentiedosis. Deze dosis is de hoeveelheid mg eiwit (mg allergeeneiwit) waarbij de grootste groep van de allergische populatie geen bijwerkingen ervaart. Dit is afhankelijk van de test bij 95 tot 99% van de populatie, afhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare patiëntengegevens. De referentie dosis is de totale hoeveelheid eiwit die iemand op één consumptie moment binnen krijgt. Als ondersteuning biedt VITAL 2.0 een rekentool. Zo kan op een vrij eenvoudige wijze een inschatting van de hoeveelheid kruisbesmetting met allergenen per portie worden berekend.

Dutch Spices is opnieuw leidend in allergenenbeheersing. Daar waar VITAL 2.0 uitgaat van drempelwaarden voor elf allergenen, gaat Dutch Spices uit van 24 allergenen, volgens de LeDa lijst. Voor die dertien allergenen die niet in de VITAL 2.0 genoemd staan, hanteert Dutch Spices de laagste norm van 1 ppm of de detectielimiet van de analysemethode wanneer deze norm (nog) niet meetbaar is.
Door te voldoen aan VITAL 2.0 onderstreept Dutch Spices nogmaals het belang van allergenenvrije voeding voor iedereen.

Naar het overzicht