Nieuws

Eetgedrag tijdens Coronatijd blijft vrijwel gelijk door aangeleerd gedrag

Eetgedrag tijdens Coronatijd blijft vrijwel gelijk door aangeleerd gedrag

Het voedingscentrum heeft onderzocht of Nederlanders in tijden van de coronamaatregelen anders zijn gaan kopen, koken en eten. De meeste mensen vertonen geen wijzigingen. Een klein deel heeft hun gedrag aangepast, omdat er meer tijd beschikbaar is om te koken.

Vrijwel gelijk (83%)
De meeste mensen zijn niet anders gaan eten nadat de coronamaatregelen van kracht werden:
- eten evenveel als gewoonlijk
- geen verschil te merken als het gaat om het kiezen voor gezond eten.
- we eten op dezelfde tijden 

Kleine verschuivingen (10%)
Nadat de coronamaatregelen van kracht werden, geeft 1 op de 10 Nederlanders aan gezonder te zijn gaan eten:
- meer tijd om gezond te koken
- bewust met gezonde voeding bezig zijn
-  behoefte om de weerstand te vergroten
- minder blootstelling aan (ongezonde) verleiding (niet meer uit eten)

Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum: "Dat mensen aangeven weinig veranderd te hebben in hun gedrag verbaast ons niet. Eetgedrag is gedrag dat aangeleerd en ingesleten is door de jaren heen. Ondanks alle maatregelen gaat het gewone leven door en mensen houden dan ook graag vast aan hun gewoonten.”

Wel geeft het onderzoek grote veranderingen aan in de hygiëne rondom het koken:  twee derde wast vaker en/of beter de handen en bijna de helft let beter op de hygiëne tijdens het koken.

Het onderzoek is in opdracht van het Voedingscentrum uitgevoerd. In totaal hebben 1.030 Nederlanders van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek.
Lees  hier meer over het onderzoek.

Naar het overzicht