Nieuws

Grote stap in allergenenmanagement via SimplyOK

Grote stap in allergenenmanagement via SimplyOK

​In 2017 is de eerste versie van SimplyOK verschenen. Na enkele toetsingen in de praktijk is in juli 2018 de tweede versie verschenen. In deze versie zijn onder andere de eisen bij lactose- en glutenvrije producten meegenomen.

SimplyOK is een certificatieschema waarin de eisen aan een allergenenmanagementsysteem van een voedingsmiddelenbedrijf staan beschreven.  Het certificatieschema van SimplyOK gaat in op  het voorkomen van verwisseling van producten, receptuurbeheer en het bijbehorende databeheer. Juist deze elementen  zijn vaak onderbelicht in bestaande voedselveiligheidssystemen.

SimplyOK sluit nauw aan bij de visie van Dutch Spices, een waarborg van een gedegen allergenenmanagementsysteem en betrouwbare allergeneninformatie  welke is doorvertaald naar de consument op het etiket.

Kijk voor meer informatie op  SimplyOK  of lees het hele artikel op  Allergenen Consultancy

Naar het overzicht